DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi için ön çalışma ve hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kongre içeriği için bilimsel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi ve konuları belirledi.


Kongre öncesi başlayan Diyabet Ekibi Kursu ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu geleneksel olarak ortak oturumla sonlanacak. Sözel bildiriler ve poster sunumları, ÇEDD-Net çalışmalarının yer alacağı kongremizde, konferans, interaktif oturumlar, karşıt görüşlerin yer alacağı oturumlar düzenlenecektir.


Kongrenin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli kaynak sizlerin destek ve katılımı olacaktır.


Görüşmek dileğiyle,Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ BAŞKANI

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

KONGRE SEKRETERİ

 • Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

ÜYELER

 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Cengiz Kara
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Erdal Eren

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

KONGRE BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ BAŞKANI

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

KONGRE SEKRETERİ

 • Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

ÜYELER

 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Serap Turan
 • Prof. Dr. İffet Bircan

ANA KONULAR

 • Diyabette Yenilikler
 • Büyüme Hormonu Kullanımı: Çocukluktan Erişkin Dönemi
 • Yenidoğanın Endokrin Sorunları
 • Adolesanın Endokrin Sorunları
 • Pediatrik Endokrinolojide Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • Hipogonadotropik Hipogonadizm
 • Türkiye’de Yenidoğan Taramalarında Son Durum
 • Kemik Hastalıkları
 • Pediatrik Endokrinolojide Tartışmalı Tedaviler

PROGRAM

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE
13:15 - 13:30 Açılış Konuşmaları
DİYABET KURSU-KONGRE ORTAK OTURUMU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. İlknur Aslanoğlu
13:30 - 14:00 İkincil Diyabetler
Prof. Dr. Mehmet Keskin
14:00 - 14:30 Tip 2 DM’da Alternatif Tedaviler
Prof. Dr. Neslihan Güngör
14:30 - 15:00 Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesinde Son Durum
Dr. Nazan Yardım
15.00 - 15:20 Kahve Arası
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
OBEZİTE ve İNSULİN DİRENCİNDE METFORMİN TEDAVİSİ
15:20 - 15:40 Önermeyen
Prof. Dr. Ayşehan Akıncı
15:40 - 16:00 Öneren
Prof. Dr. Emre Atabek
16:00 - 16:10 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Abdullah Bereket
16:10 - 17:00 Diyabet ve Obezite Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Yaşar Cesur
Prof. Dr. Ayça Törel Ergür
18:00 - 18:30 Açılış Töreni

20 NİSAN 2018, CUMA

20 NİSAN 2018 CUMA
08:00 - 09:00 Sınav
YENİDOĞANIN ENDOKRİN SORUNLARI Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hülya Günöz
Prof. Dr. Oya Ercan
09:00 - 09:20 Yenidoğan Hipoglisemisinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Doç. Dr. M. Nuri Özbek
09:20 - 09:40 Yenidoğan Hiperglisemisinde Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Damla Gökşen
09:40 - 10:20 Tiroid Sorunu Olan Anne Bebekleri
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
10:20 - 10:40 Kahve Arası
HİPOGONADİZM TEDAVİSİNDE YAKLAŞIM Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Akçurin
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
10:40 - 11:00 Çocuklarda Yaklaşım
Prof. Dr. Firdevs Baş
11:00 - 11:20 Erişkinlerde Yaklaşım
Doç. Dr. Züleyha Karaca
11:20 - 11:35 Hipogonadizm Tedavisinde Merkez Deneyimleri
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
SEKONDER OSTEOPOROZDA BİFOSFONAT TEDAVİSİ
11:30 - 11:50 Önermeyen
Prof. Dr. Hakan Döneray
11:50 - 12:10 Öneren
Prof. Dr. Ayla Güven
12:10 - 12:20 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Behzat Özkan
12:30 - 13:15 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Poster Bildirileri
14:00-14:45 Uydu Sempozyumu - PFIZER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Aydın

IGRO ile Büyüme Hormonu Eksikliğinde Bireyselleştirilmiş Tedavi
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Prof. Dr. Şükran Darcan
ENDOKRİNDE YENİLİKLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
Prof. Dr. Peyami Cinaz
14:45 - 15:05 Endokrinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Ayhan Abacı
15:05 - 15:25 Hipofosfatazya Vakalarında Son Durum
Prof. Dr. Halil Sağlam
15:25 - 15:45 Akılcı Laboratuar Uygulamaları
Dr. Ferzane Mercan
15:45 - 16:05 Kahve Arası
16:05-16:50 Uydu Sempozyumu - SANDOZ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Böber
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Büyüme
Endokrin Bakış Açısından
Prof. Dr. Şükran Darcan
Nefroloji Bakış Açısından
Prof. Dr. Murat Tuncer
16:50 - 17:50 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
Prof. Dr. Zehra Aycan
18:00 - 19:00 Çalışma Grupları

21 NİSAN 2018, CUMARTESİ

21 NİSAN 2018 CUMARTESİ
08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
08:30 - 08:50 Turner Sendromunda Yeni Uzlaşılar
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
08:50 - 09:10 Silver Russel Sendromunda Yeni Uzlaşılar
Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık
09:10 - 09:20 Tartışma
BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞiNDE ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE GEÇİŞ Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Zerrin Orbak
09:20 - 09:40 Kafa Travmalarında Büyüme Hormonu Eksikliği
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
09:40 - 10:00 Çocukluktan Erişkine Geçiş
Prof. Dr. Merih Berberoğlu
10:00 - 10:15 Geçiş Protokolünde Merkez Deneyimleri
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Doç. Dr. Erdal Eren
10:15 - 10:35 Kahve Arası
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
BOY KISALIĞINDA AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ TEDAVİSİ
11:30 - 11:50 Önermeyen
Prof. Dr. Nazlı Gönç
11:50 - 12:10 Öneren
Prof. Dr. Aysun Bideci
12:10 - 12:20 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Ömer Tarım
11:30 - 12:30 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Enver Şimşek
Prof. Dr. Pınar İşgüven
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Poster Bildirileri
14:00 - 14:45 Uydu Sempozyumu - NOVO-NORDISK
Diyabette İnsülin Tedavisinin Akıllı ve Kolay Yolu
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü Hatun
Konuşmacı: Prof. Dr. Serap Turan
14:45 - 15:00 Kahve Arası
YILLIK Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bumin Dündar
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
15:00 - 15:20 Obezite ve Puberte
Doç. Dr. Veysel Nijat Baş
15:20 - 15:40 Kemik, Adrenal ve Büyüme
Doç. Dr. Leyla Akın
15:40 - 16:00 Tiroid ve Diyabet
Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek
16:00 - 16:45 Dernek Faliyetleri ve Kapanış

22 NİSAN 2018, PAZAR

22 NİSAN 2018 PAZAR
08:00 - 10:00 Kongre Değerlendirme Toplantısı

KURSLAR

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA | XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN
08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı
Çocuk ve Adolesan Diyabet Derneği Başkanı
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı
 
09:00 - 10:30 A (Temel Düzey)
Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Dyt. Muazzez Garipağaoğlu
B (İleri Düzey)
Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Zehra Aycan
Hem. Nurten Variyenli
  İnsülinler ve Doz Ayarlamaları
Yük. Hem. Nurdan Yıldırım
Yeni İnsülin Anologları
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
  Tip 1 DM Tıbbi Beslenme Tedavisi
Uz. Dyt. Volkan Özkaya
Süt Çocuğu ve Tip 1 DM Nasıl Tedavi Edelim?
Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve
  Yaş Dönemlerine Göre Diyabetli Çocuk ve Adölesanda Metabolik Kontrol ve Uzun Süreli İzlem
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
Closing the Loop
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Ortak Oturum 1
Sağlık Çalışanları ve Hastalar için Yeni Diyabet Eğitim Araçları: E-Öğrenme
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Semiz
Uz. Dyt. Yasemin Atik Altınok
  Diyabet Ekibinin Eğitiminde Yeni Yöntemler Prof. Dr. H. İbrahim Durak
  Aileler ve Olgular İçin Yaşa Uygun Eğitim
Modelleri, Öğrenme Araçları ve E Eğitim
Hem. Gülcan Delidağ
  Diyabet Eğitiminde App Uygulamalarının
Kullanımı: Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak
Doç. Dr. Tolga Ünüvar
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği (Poster sunumu)
13:30 - 15:00 Ortak Oturum 2:
2018 Yılında Dünyada Popülerleşen
Beslenme Modelleri ve Tip 1 DM
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Korcan Demir
Prof. Dr. Hülya Gökmen
  Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine
Etkileri
Doç. Dr. Alev Keser
  Düşük Karbonhidrat İçeren Diyetler ve Tip 1
Diyabet
Uz. Dyt. Rukiye Bozbulut
  Mikrobiyata ve Tip 1 DM Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 15:45 Diyabet Ekibi Sözel Bildiriler Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ruveyde Bundak
Prof. Dr. Ebru Ercanlı
15:45 - 17:15 Ortak Oturum 3
Tip 1 DM ve Yaşam
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
Psk. Derya Toparlak
  Diyabetli Bireylerin Engellilik Haklarının
İşlevselliği/Merkezi Sistem Sınavları-Engellilik
Yüzdelerinin İleriki Yaşamlarına Etkileri
Sos. Hizm. Uzm. Gülşen Aytar
  Tip 1 Diyabetli Olgularda Davranış Değişikliği
Nasıl Yaratılabilir (Yani Herşeyi Bilen Ama
Uygulamayan Çocuğa Nasıl Uygulatılabilinir)
Doç. Dr. Şebnem Soysal
  Unutulan Tedavi Hedefi: Yaşam Kalitesi Doç. Dr. Çağrı Çövener
17:15 - 17:45

Ortak Oturum 5

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Günöz
  Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Klavuzu Prof. Dr. Şükrü Hatun
19:00 - 22:30 Müzikli Eğlence

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA | IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 1. GÜN
08:45 - 09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİNDE GENETİK
09:00 - 09:30 Endokrinolojide Temel Genetik Kavramlar
Doç. Dr. Samim Özen
09:30 - 10:00 Endokrinolojide Ne Zaman Genetik Test İstenmeli, Hangi Sırayla İstenmeli ve Nasıl Yorumlanmalı?
Doç. Dr. Samim Özen
BÜYÜME
10:00 - 10:30 Kısa Boy: Normal mi, Patolojik mi?
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
10:30 - 11:00 Büyüme Hormonu Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
11:00 - 11:15 Kahve Arası
PUBERTE
11:15 - 11:45 Normal Puberte: Fizyoloji ve Klinik
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
11:45 - 12:15 Erken Puberte: Hangisini Durduralım?
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
12:15 - 12:45 Geç Puberte: Yapısal Gecikme mi, Hipogonadizm mi?
Prof. Dr. Gülay Karagüzel
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
ADRENAL VE CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI
14:00 - 14:45 46,XX Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım
Doç. Dr. Tülay Güran
14:45 - 15:30 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Zehra Aycan
15:30 - 15:45 Kahve Arası
TİROİD
15:45 - 16:15 Yüksek Neonatal TSH: Nasıl Yönetelim?
Prof. Dr. Cengiz Kara
16:15 - 16:45 Hipotiroidi
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
16:45 - 17:15 Hipertiroidi
Prof. Dr. Murat Aydın
19:00-22:30 Kurs Gala Yemeği

18 NİSAN 2018, ÇARSAMBA  |  İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI KURSU - 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI KURSU - 1. GÜN
08:15 - 08:30 Açılış
08:30 - 09:15 Boy Kısalığına Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Serap Turan
09:15 - 10:00 Orantısız Boy Kısalığına Genel Yaklaşım
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:00 Radyolojik Değerlendirmede Genel Prensipler
Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı
11:00 - 11:45 Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-I
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
11:45 - 12:30 Kemik Mineral Dansite Düşüklüğü ile Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Prof. Dr. Serap Turan
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-II
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
14:15 - 15:00 Kemik Mineral Dansite Yüksekliği ile Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Prof. Dr. Serap Turan
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:15 Multipl Dislokasyon İle Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
16:15 - 17:15 Bilinmeyen Vakalar
Prof. Dr. Serap Turan
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı
17:15 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
19:00 Akşam Yemeği

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 2. GÜN

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 2. GÜN
08:30 - 12:00 KURS 1
Diyetisyen Kursu

Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları
Doç. Dr. Dyt. Alev Keser
Uz. Dyt. Beyza Eliuz
Uz. Dyt. Nüket Ünsal
KURS 2
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Yaş Gruplarına
Göre Diyabet Eğitimi Nasıl Olmalı

Diyabet hemşire yaşı 2 yıl ve daha az olanların katılımı zorunludur
Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt .Tuğba Gökçe
Hem. Gizem Bayrakçı
KURS 3
İnsülin İnfüzyon Pompa Kursu Uygulaması - 15 kişi

Prof. Dr. Firdevs Baş
Prof. Dr. Damla Gökşen
Hem. Saliha Yılmaz
Hem. Günay Demir
KURS 4
Olgu Örnekleri ile Yeni Diyabet Teknolojilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Samim Özen
12:00 - 12:30 Biyobenzer İnsülinler
Doç. Dr. Erdal Eren
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 2. GÜN

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 2. GÜN
KEMİK METABOLİZMASI VE RAŞİTİZM
09:00 - 09:30 Hipokalsemi
Prof. Dr. Yaşar Cesur
09:30 - 10:00 Hiperkalsemi
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
10:00 - 10:30 Raşitizm: Nutrisyonel mi, Genetik mi??
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
10.30 - 10.45 Kahve Arası
ENDOKRİN ACİLLER VE YÖNETİMİ
10:45 - 11:15 Diyabet Ketoasidozu
Prof. Dr. Şükrü Hatun
11:15 - 11:45 Adrenal Kriz
Doç. Dr. Korcan Demir
11:45 - 12:15 Hipogliseimi
Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
12:15 - 12:30 Kapanış ve Değerlendirme
Prof. Dr. Cengiz Kara

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi www.upek2018.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 12 ŞUBAT 2018

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 12 ŞUBAT 2018

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT
15 Ocak 2018 ve Öncesi
GEÇ KAYIT
15 Ocak 2018 ve Sonrası
UZMAN 650 ₺ 750 ₺
ASİSTAN 550 ₺ 600 ₺
HEMŞİRE / DİYETİSYEN 550 ₺ 600 ₺
FİRMA YETKİLİSİ 500 ₺ 550 ₺
KONGRE REFAKATÇİ 300 ₺ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu)
300 ₺ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu)
200 ₺ 250 ₺
  UZMAN ASİSTAN / HEMŞİRE
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ 150 ₺ 100 ₺

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre cep program kitapçıgı
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
* Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapabileceklerdir.

Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.


KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CORNELIA DIAMOND OTEL 15 Ocak 2018 ve Öncesi 15 Ocak 2018 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 460 € 560 €
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 310 € 380 €
 • Otele giriş 19 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 22 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 3 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Bilimsel program aralarındaki ikramlara katılım
Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.


KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CORNELIA DIAMOND OTEL 15 Ocak 2018 ve Öncesi 15 Ocak 2018 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 300 € 385 €
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 210 € 245 €

 • Otele giriş 17 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış19 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu'na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.

Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.
* Kurs kayıt ve konaklaması alan bir kişinin kongre konaklaması alabilmesi için kongre kayıdı yaptırmış olması gerekmektedir.


DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 70 € (Günübirlik katılımcılar için geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Cornelia Diamond Otel’in "Her Şey Dahil" konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Cornelia Diamond Otel'de verilecek olan öğle yemeği dahildir (17-18-19-20-21 Nisan 2018 tarihlerinde geçerlidir). Kongre merkezinde alınacak akşam yemeği dahil değildir.
 • Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapılabileceklerdir.
Dış Katılım kayıt fiyatına % 18 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak basvuru yapılması gerekmektedir.
 • 28 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 14 Şubat 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.


TRANSFER ÜCRETLERİ

OTOBÜS ÜCRETİ (ÇİFT YÖN) 80 €
ÖZEL ARAÇ (ÇİFT YÖN) 100 €

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretler kongre tarihlerini kapsamaktadır. Kongre tarihleri dışında olan transferler için tek yön 60 € ‘dur.
 • Transfer isteklerinin en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
Transfer ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Transfer ücreti ödenmemiş hekimlerin transferi tarafımızdan gerçekleştirilmeyecek olup, mevcut araç planlaması dışında havaalanı transferinden yararlanmak isteyen misafirlerimize özel transfer fiyatı uygulanacaktır. Bu şekilde havaalanı transferi kullanan tüm hekim ve firma yetkilileri bu koşulu kabul etmiş sayılacak ve transfer ücreti bütçelenecektir.

Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: SİMKON TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Banka Adı: FİNANSBANK
Şube Adı: CAPITOL ALTUNİZADE
Şube Kodu: 1056
SWIFT CODE: FNNBTRIS
TL IBAN: TR92 0011 1000 0000 0011 6131 47
USD IBAN: TR96 0011 1000 0000 0011 6131 72
EURO IBAN: TR42 0011 1000 0000 0011 6131 74

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 461 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 461 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

  Fax: 0216 580 90 90  |  E-mail: info@upek2018.orgKONGRE SEKRETARYASI

   Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
   Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt. No:21 Fındıkzade / İstanbul
   info@upek2018.org
   www.cocukendokrindiyabet.org

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi 34758 Ataşehir / İstanbul
   +90(216) 580 90 00 Pbx
   info@upek2018.org
   www.symcon.com.tr