DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi için ön çalışma ve hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kongre içeriği için bilimsel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi ve konuları belirledi.


Kongre öncesi başlayan Diyabet Ekibi Kursu ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu geleneksel olarak ortak oturumla sonlanacak. Sözel bildiriler ve poster sunumları, ÇEDD-Net çalışmalarının yer alacağı kongremizde, konferans, interaktif oturumlar, karşıt görüşlerin yer alacağı oturumlar düzenlenecektir.


Kongrenin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli kaynak sizlerin destek ve katılımı olacaktır.


Görüşmek dileğiyle,Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ BAŞKANI

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

KONGRE SEKRETERİ

 • Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

ÜYELER

 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Cengiz Kara
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Erdal Eren

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

KONGRE BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ BAŞKANI

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

KONGRE SEKRETERİ

 • Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

ÜYELER

 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Serap Turan
 • Prof. Dr. İffet Bircan

ANA KONULAR

 • Diyabette Yenilikler
 • Büyüme Hormonu Kullanımı: Çocukluktan Erişkin Dönemi
 • Yenidoğanın Endokrin Sorunları
 • Adolesanın Endokrin Sorunları
 • Pediatrik Endokrinolojide Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • Hipogonadotropik Hipogonadizm
 • Türkiye’de Yenidoğan Taramalarında Son Durum
 • Kemik Hastalıkları
 • Pediatrik Endokrinolojide Tartışmalı Tedaviler

PROGRAM

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE
13:15 - 13:30 Açılış Konuşmaları
DİYABET KURSU-KONGRE ORTAK OTURUMU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. İlknur Aslanoğlu
13:30 - 14:00 İkincil Diyabetler
Prof. Dr. Mehmet Keskin
14:00 - 14:30 Tip 2 DM’da Alternatif Tedaviler
Prof. Dr. Neslihan Güngör
14:30 - 15:00 Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesinde Son Durum
Dr. Sebahattin Kocadağ
15.00 - 15:20 Kahve Arası
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
OBEZİTE ve İNSULİN DİRENCİNDE METFORMİN TEDAVİSİ
15:20 - 15:40 Önermeyen
Prof. Dr. Ayşehan Akıncı
15:40 - 16:00 Öneren
Prof. Dr. Mehmet Emre Atabek
16:00 - 16:10 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Abdullah Bereket
16:10 - 17:00 Diyabet ve Obezite Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yaşar Cesur, Prof. Dr. Ayça Törel Ergür

[S-001]
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Thiol/ Disülfid Homeostazının Değerlendirilmesi
Sevgi Yaşar Durmuş1, Nursel Muratoğlu Şahin2, Özcan Erel3, Salim Neşelioğlu3, Zehra Aycan4
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya BD, Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Endokrin BD, Ankara

[S-002]
Yağ Ve Proteinlerin Tip 1 Diabetes Mellitus’ta Glisemik Değişkenliğe Etkisi, Güncel Algoritma Doğru Mu?
Yasemin Atik Altınok, Hafize Çetin, Günay Demir, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD, İzmir

[S-003]
Monojenik Diyabet Olgularının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Ilknur Arslanoglu1, Semih Bolu2, Mustafa Doğan3, Recep Eröz3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Düzce
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Adıyaman
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik AD, Düzce

[S-004]
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Klinik Ve Epidemiyolojik Özellikler
Şule Demir, Peyami Cinaz, Esra Döğer, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD

[S-005]
Obez Çocuklarda İntraoküler Basınç Ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Lifi Kalınlığı,Retinal Gangliyon Hücre Sayısı, Santral Maküler Kalınlık, Santral Koroidal Kalınlığın Değerlendirilmesi
Rıza Taner Baran1, Serpil Baran2, Naciye Füsun Toraman3, Meral Bilgilisoy Filiz3, Serkan Filiz4, Hüseyin Demirbilek5
1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Antalya
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Antalya
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Antalya
4Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji, Antalya
5Hacettepe un. Tıp fak., Çocuk Endokrinoloji, Ankara

[S-006]
Morbid Obez Çocuklarda Next-Gen Dizi Analiz Yöntemi Kullanılarak 41 Farklı Obezite İlişkili Genin Değerlendirilmesi; Çok Merkezli Bir Çalışma
Ayşehan Akıncı1, Doğa Türkkahraman2, İbrahim Tekedereli3, Tarkan Kalkan4, Yusuf Çürek2, Emine Çamtosun1, Aysun Bideci5,
Esra Doğer5, Ayla Güven6, Erdal Eren7, Pelin Bilir8, Atilla Çamtosun9, Ayça Törel Ergür10, Özlem Sangün11, Oya Ercan12
1İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Malatya
2SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, Antalya
3İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Malatya
4SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Antalya
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara
6SBÜ. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Bursa
8Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara
9SBÜ. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
10Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara
11Başkent Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji, Adana
12İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul

[S-007]
Tip 2 Diyabetli Çocuk Ve Adolesanların Başvuru Sırasındaki Klinik Ve Laboratuvar Bulguları; Çok Merkezli Çalışma
Şükrü Hatun1, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Peyami Cinaz2, Serap Turan3, Azad Ekberzade3, Abdullah Bereket3, Melek Yıldız Erbaş4,
Teoman Akçay4, Hasan Önal4, Semih Bolu5, İlknur Arslanoğlu5, Esra Döğer2, Aslıhan Araslı Yılmaz6, Ahmet Uçaktürk6, Gülcan Seymen Karabulut7, Hale Tuhan8, Korcan Demir8, Şenay Savaş Erdeve9, Zehra Aycan9, Özlem Nalbantoğlu10, Cengiz Kara11,
Neslihan Güngör12
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
4Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
6Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü
10S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü
1119 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
12Lousiana State University, Shreveport, LA, United States, Department of Pediatric Endocrinology

20 NİSAN 2018, CUMA

20 NİSAN 2018 CUMA
08:00 - 09:00 Sınav
YENİDOĞANIN ENDOKRİN SORUNLARI Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hülya Günöz
Prof. Dr. Oya Ercan
09:00 - 09:20 Yenidoğan Hipoglisemisinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Doç. Dr. M. Nuri Özbek
09:20 - 09:40 Yenidoğan Hiperglisemisinde Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Damla Gökşen
09:40 - 10:20 Tiroid Sorunu Olan Anne Bebekleri
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
10:20 - 10:40 Kahve Arası
HİPOGONADİZM TEDAVİSİNDE YAKLAŞIM Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Akçurin
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
10:40 - 11:00 Çocuklarda Yaklaşım
Prof. Dr. Firdevs Baş
11:00 - 11:20 Erişkinlerde Yaklaşım
Doç. Dr. Züleyha Karaca
11:20 - 11:35 Hipogonadizm Tedavisinde Merkez Deneyimleri
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
SEKONDER OSTEOPOROZDA BİFOSFONAT TEDAVİSİ
11:30 - 11:50 Önermeyen
Prof. Dr. Hakan Döneray
11:50 - 12:10 Öneren
Prof. Dr. Ayla Güven
12:10 - 12:20 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Behzat Özkan
12:30 - 13:15 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Poster Bildirileri P - 001 - P – 060 / P - 098 / P - 140
13:00 - 14:00 Kısa Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanlari:
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Prof. Dr. Bumin Dündar, Prof. Dr. Hakan Döneray

[KS-001]
Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularımızın Genetik Dağılımı: 145 Hasta İle Tek Merkez Deneyimi
Melek Yıldız1, Hasan Önal1, Banu Aydın1, Alper Gezdirici2, Abdurrahman Akgün1, Elif Yılmaz Güleç2, Beyza Belde Doğan1,
Teoman Akçay1, Erdal Adal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul

[KS-002]
Yenidoğan Kız Ve Erkek Bebeklerde Ultrasonograf İle Bilateral Adrenal Bez Boyutları
Gülay Karagüzel1, Şebnem Kader2, İlker Eyüboğlu3, Serpil Kaya1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan BD Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Trabzon

[KS-003]
Tip 1 Diyabet Tanılı Ergenlerin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Fatma Özgüç Çömlek1, Burcu Keskin1, Halime Çelik2, Emine Dilek1, Necdet Süt3, Filiz Tütüncüler1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Edirne
2Trakya Üniversitesi Hastanesi, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Edirne

[KS-004]
Ülkemizde 2011-2016 Yılları Arasında D Vitamini Durumu
Deniz İlhan Topçu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu3, Murat Öktem1, Mehmet Gönen4, Abdullah Bereket5, Şükrü Hatun3
1Düzen Laboratuvarı, Ankara
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
4Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD

[KS-005]
Ülkemizde Geç Neonatal Hipokalsemi, Perinatal D Vitamini Eksikliği İlişkisinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
Gülcan Seymen Karabulut1, Ayla Günlemez2, Ayşe Sevim Gökalp2, Şükrü Hatun3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD Neonatoloji BD
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri BD Pediatrik Endokrinoloji BD
14:00-14:45 Uydu Sempozyumu - PFIZER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Aydın

IGRO ile Büyüme Hormonu Eksikliğinde Bireyselleştirilmiş Tedavi
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Prof. Dr. Şükran Darcan
ENDOKRİNDE YENİLİKLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
Prof. Dr. Peyami Cinaz
14:45 - 15:15 Endokrinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Ayhan Abacı
15:15 - 15:40 Hipofosfatazya Vakalarında Son Durum
Prof. Dr. Halil Sağlam
15:40 - 16:05 Kahve Arası
16:05-16:50 Uydu Sempozyumu - SANDOZ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Böber
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Büyüme
Endokrin Bakış Açısından
Prof. Dr. Şükran Darcan
Nefroloji Bakış Açısından
Doç. Dr. Kibriya Fidan
16:50 - 17:50 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep Şıklar, Prof. Dr. Zehra Aycan

[S-008]
Aldosteron Sentez Defekti Veya Direncine Bağlı Hipoaldosteronizm Olgu Serisinin Moleküler Genetik Araştırması
İhsan Turan, Damla Kotan, Mehmet Taştan, Fatih Gürbüz, Ali Kemal Topaloğlu, Bilgin Yüksel
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD

[S-009]
Türkiye`de Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması: 38.936 Bebeği Kapsayan Pilot Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Tulay Guran1, Başak Tezel2, Fatih Gürbüz5, Beray Selver Eklioğlu6, Nihal Hatipoğlu7, Cengiz Kara8, Enver Şimşek9, Nuran Şahin2, Filiz Mine Çizmecioğlu10, Afra Alkan4, Alev Özon11, Firdevs Baş3, Gülsüm Özdemir2, Murat Aydın12, Feyza Darendeliler3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk Ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara
3Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim AD, Ankara
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Adana
6Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Konya
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Kayseri
8Medical Park Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet Kliniği, İstanbul
9Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Eskişehir
10Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Kocaeli
11Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Ankara
12On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Samsun

[S-010]
Pituiter Sap Kesi Sendromu Çocuklardaki Çoklu Hipofiz Hormon Eksikliğinin Sık Görülen Bir Nedenidir
Erdal Eren1, Zeynep Yazıcı2, Özgecan Demirbaş1, Nadide Başak Gülleroğlu2, Ömer Tarım1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD

[S-011]
İdiyopatik Santral Puberte Prekokslu Kızlarda Löprolid Asetat Tedavi Dozunu Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi
Doğuş Vurallı1, Ayfer Alikaşifoğlu1, İrem İyigün2, Dicle Canoruç2, Alev Özön1, Nazlı Gönç1, Nurgün Kandemir1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

[S-012]
Erken Puberte Tanısında Uyarılmış lh Düzeyleri İçin Hangi Zamanlama Noktasına Kadar Ölçümleme Yeterlidir?
Özge Yüce
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji

[S-013]
Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler Ve Bu İnterferansı Aşma Yöntemleri
Ahu Paketçi1, Engin Köse2, Özlem Gürsoy Çalan3, Sezer Acar1, Pelin Teke2, Ferhat Demirci4, Ayhan Abacı1, Korcan Demir1,
Nur Arslan2, Ece Böber1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi AD, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Metabolizma Ve Beslenme AD, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyokimya AD, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinir Bilimler AD, İzmir

[S-014]
Türkiye’de Yüksek Neonatal TSH Saptanan Bebeklerde İzlem Ve Tedavi Ölçütü Ne Olmalı? 731 Olgunun Retrospektif Analizinden Elde Edilen Yanıtlar
Cengiz Kara1, Eda Çelebi Bilgin2, Jamalya Mammadova2, Murat Aydın2
1İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Samsun

[S-015]
Türkiyede Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomalarda TP53 Mutasyonu Taraması: Çok Merkezli Çalışma
Enver Simsek1, Oğuz Çilingir2, Çiğdem Binay1, Meliha Demiral1, Konul Haziyeva2, Sevilhan Artan2, Metin Yıldız3, Semra Çetinkaya4, Oya Ercan11, Atilla Çayır5, Elif Söbü6, Onur Akın7, Melek Yıldız8, Sezer Acar9, Ülkü Gül10, Ayla Güven3
1Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AD, Eskişehir
3Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bakanlığı Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara
5Erzurum Bölge Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Erzurum
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, Bursa
7Sağlık Bakanlığı Gilhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara
8Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul
9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, İzmir
10Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Kayseri
11İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültessi, Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul
18:00 - 19:00 Çalışma Grupları

21 NİSAN 2018, CUMARTESİ

21 NİSAN 2018 CUMARTESİ
08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
08:30 - 08:50 Turner Sendromunda Yeni Uzlaşılar
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
08:50 - 09:10 Silver Russel Sendromunda Yeni Uzlaşılar
Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık
09:10 - 09:20 Tartışma
BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞiNDE ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE GEÇİŞ Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Zerrin Orbak
09:20 - 09:40 Kafa Travmalarında Büyüme Hormonu Eksikliği
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
09:40 - 10:00 Çocukluktan Erişkine Geçiş
Prof. Dr. Merih Berberoğlu
10:00 - 10:15 Geçiş Protokolünde Merkez Deneyimleri
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Doç. Dr. Erdal Eren
10:15 - 10:40 Kahve Arası
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
BOY KISALIĞINDA AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ TEDAVİSİ
10:40 - 11:00 Önermeyen
Prof. Dr. Nazlı Gönç
11:00 - 11:20 Öneren
Prof. Dr. Aysun Bideci
11:20 - 11:30 Yorumlayıcı
Prof. Dr. Ömer Tarım
11:30 - 12:30 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Enver Şimşek, Prof. Dr. Pınar İşgüven

[S-016]
Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi
Zeynep Şıklar1, Serap Turan2, Abdullah Bereket2, Ayhan Abacı3, Tülay Güran2, Korcan Demir3, Azad Akberzade2, Firdevs Baş4,
Ece Böber3, Mehmet Nuri Özbek5, Cengiz Kara6, Şükran Poyrazoğlu4, Murat Aydın6, Aslı Kardelen4, Ömer Tarım7, Erdal Eren7,
Nihal Hatipoğlu8, Muammer Büyükinan9, Nesibe Akyürek9, Semra Çetinkaya10, Elvan Bayramoğlu10, Beray Selver Eklioğlu11,
Ahnet Uçaktürk12, Saygın Abalı13, Damla Gökşen14, Yılmaz Kor15, Edip Ünal16, İhsan Esen17, Ruken Yıldırım18Onur Akın19, Atilla Çay20, Emine Dilek21, Birgül Kırel22, Ahmet Anık23, Gönül Çatlı24, Merih Berberoğlu1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji BD
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
4İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
5SBÜ Gazi Yaşargil Egitim ve Araştırma Hastanesi
6Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
7Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
8Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
9Konya Eğitim ve Araştrma Hastanesi
10Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
11Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
12Ankara Cocuk Sağliği ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
13Kartal Dr Lütf Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
15SBÜ Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
16Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
17Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
18Diyarbakır Çocuk Hastanesi
19Gülhane Egitim Araştırma Hastanesi
20Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
21Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
22Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
23Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Endokrinoloji BD
24Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD

[S-017]
11β-hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazinin Klinik Özellikleri, Uzun Dönem İzlem Sonuçları Ve CYP11B1 Geninde Yeni Mutasyonlar
Firdevs Baş1, Güven Toksoy2, Berrin Ergün Longmire3, Zehra Oya Uyguner2, Zehra Yavaş Abalı1, Şükran Poyrazoğlu1,
Volkan Karaman2, Şahin Avcı2, Umut Altunoğlu2, Birsen Karaman2, Seher Başaran2, Feyza Darendeliler1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji BD, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, İstanbul
3The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo

[S-018]
Santral Ve Periferal Puberte Prekokslu Çocuklarda Metabolomiks Çalışmaları
Aylin Balcı1, Tuğba Reçber2, Emirhan Nemutlu2, Ayşe Derya Buluş3, Sedef Kır2, Belma Koçer Gümüşel1, Pınar Erkekoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F. Toksikoloji AD
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya AD
3T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü

[S-019]
Üriner Vitamin D Bağlayan Protein Düzeylerinin Vitamin D Yetersizliğine Etkisi Var mıdır?
Arife Canpolat1, Durmuş Doğan2, Çiğdem Karakükçü3, Yasemin Altuner Torun1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Biyokimya

[S-020]
Tirotoksikozlu Çocuk Ve Adolesanların Klinik Özellikleri - Çok Merkezli Bir Çalışma
İhsan Esen1, Elvan Bayramoğlu2, Melek Yıldız3, Murat Aydın4, Esin Karakılıç Özturhan5, Zehra Aycan2, Semih Bolu6,
Hasan Önal3, Yılmaz Kör7, Deniz Ökdemir1, Edip Ünal8, Aşan Önder9, Atilla Çayır10, Fatih Gürbüz11, Ayşegül Yüksel12, Aylin Kılınç13,
Muammer Büyükinan14, Bahar Özcabı15, Onur Akın16, Çiğdem Binay17, Suna Kılınç18, Ruken Yıldırım19, Emel Hatun Aytaç20,
Elif Sağsak21
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Elazığ 2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ. ve Hast. E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 3Kanuni Sultan Süleyman E.A.H., Çocuk Endokrinloji Kliniği, İstanbul 4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Samsun 5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, İstanbul 6Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Düzce 7Adana Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Adana 8Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Diyarbakır 9Göztepe E.A.H., Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, İstanbul 10Erzurum Bölge E.A.H., Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Erzurum 11Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Adana 12Derince E.A.H., Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Kocaeli 13Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Ankara 14Konya E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Konya 15Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 16Gülhane E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 17Çorlu Devlet Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Tekirdağ 18Bağcılar E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 19Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Diyarbakır 20Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Gaziantep 21Gaziosmanpaşa Taksim E.A.H., Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul

[S-021]
Çocukluk Çağında Tiroid Nodülleri: Tek Merkez Deneyimi
Aydilek Dağdeviren Çakır, Hande Turan, Oya Ercan, Olcay Evliyaoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul

[S-022]
Doğum Ağırlığının, Vücut Yağ Dağılımı Ve Yağlanma Paramaterleri Üzerine Etkileri
Nihal Hatipoğlu1, Gül Direk1, Mervenur Hepokur1,Zeynep Uzan Tatlı1, Betül Çiçek2, Demet Ünalan3, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu4, Ahmet Öztürk5, Selim Kurtoğlu6
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitusu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
3Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Halk Sağlığı
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişimi
6Memorial Hastanes Çocuk Endokrinoloji Uzmanı, Kayseri
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Poster Bildirileri P - 061 - P -097 / P - 141 / P - 240
13:00 - 14:00 Kısa Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. OYA ERCAN, Prof. Dr. Peyami Cinaz, Prof. Dr. Betül Ersoy

[KS-006]
Organik Nedenlere Bağlı Santral Puberte Prekokslu Olguların Cinsiyet İlişkili Farklılıkları
Doğuş Vurallı, Alev Özön, Nazlı Gönç, Nurgün Kandemir, Ayfer Alikaşifoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Ankara

[KS-007]
Tek Gen Hastalığına Bağlı Obezitesi Olan Çocuklarda Klinik ve Genetik Özellikler
Samim Özen1, Damla Gökşen1, Aysun Ata1, Ayça Aykut2, Hüseyin Onay2, Ferda Özkınay2, Şükran Darcan1
1Ege Üniversitersi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin ve Diyabet BD
2Ege Üniversitersi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

[KS-008]
Sınırda Hipotiroidi Özelliği Gösteren Yenidoğan Ve Süt Çocuklarında Başvurudaki Klinik Özellikler: 1.Yaş 2.Yaş ve 3.Yaş İzlem Sonuçları
Hülya Özer Şahin1, Zeynep Kaba Şıklar2, Tuğba Çetin2, Merih Berberoğlu2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Endokrin BD,Ankara

[KS-009]
Okul Çocuklarında Levotiroksinin Sabah Ve Gece Kullanımının Tiroid Fonksiyonları Ve Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması
Onur Akın
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

[KS-010]
Otoimmun Tiroidit Tanısında Superb Microvasküler Görüntülemenin Tanısal Değeri
Zuhal Bayramoglu1, Aslı Derya Kardelen2, Şükran Poyrazoğlu2, Firdevs Baş2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji BD
2İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD
14:00 - 14:45 Uydu Sempozyumu - NOVO-NORDISK
Diyabette İnsülin Tedavisinin Akıllı ve Kolay Yolu
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü Hatun
Konuşmacı: Prof. Dr. Serap Turan
14:45 - 15:00 Kahve Arası
YILLIK Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bumin Dündar
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
15:00 - 15:20 Obezite ve Puberte
Doç. Dr. Veysel Nijat Baş
15:20 - 15:40 Kemik, Adrenal ve Büyüme
Doç. Dr. Beray Server Eklioğlu
15:40 - 16:00 Tiroid ve Diyabet
Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek
16:00 - 16:45 Dernek Faliyetleri ve Kapanış

22 NİSAN 2018, PAZAR

22 NİSAN 2018 PAZAR
08:00 - 10:00 Kongre Değerlendirme Toplantısı

KURSLAR

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA | XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN
08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı
Çocuk ve Adolesan Diyabet Derneği Başkanı
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı
 
09:00 - 10:30 A (Temel Düzey)
Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Dyt. Muazzez Garipağaoğlu
B (İleri Düzey)
Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Zehra Aycan
Hem. Nurten Variyenli
  İnsülinler ve Doz Ayarlamaları
Yük. Hem. Nurdan Yıldırım
Yeni İnsülin Anologları
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
  Tip 1 DM Tıbbi Beslenme Tedavisi
Uz. Dyt. Volkan Özkaya
Süt Çocuğu ve Tip 1 DM Nasıl Tedavi Edelim?
Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve
  Yaş Dönemlerine Göre Diyabetli Çocuk ve Adölesanda Metabolik Kontrol ve Uzun Süreli İzlem
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
Closing the Loop
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:15 Ortak Oturum 1
Sağlık Çalışanları ve Hastalar için Yeni Diyabet Eğitim Araçları: E-Öğrenme
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Semiz
Uz. Dyt. Yasemin Atik Altınok
  Diyabet Ekibinin Eğitiminde Yeni Yöntemler Prof. Dr. H. İbrahim Durak
  Aileler ve Olgular İçin Yaşa Uygun Eğitim
Modelleri, Öğrenme Araçları ve E Eğitim
Hem. Gülcan Delidağ
  Diyabet Eğitiminde App Uygulamalarının
Kullanımı: Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak
Doç. Dr. Tolga Ünüvar
12:15 - 12:45 Akıllı Işıklar – Contour plus ONE
12:45 - 13:45 Öğle Yemeği (Poster sunumu)

[DP01]
Tip 1 Diyabetli Olguların Diyete Uyum Skorlarının Metabolik Kontrole Etkisi
Zeynep Caferoğlu1, Didem Güneş2, Nihal Hatipoğlu3, Ahmet Anık4
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
2Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyet Birimi, Aydın
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji BD, Kayseri
4Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji BD, Aydın

[DP02]
Çocuk Beslenme Polikliniğine Başvuran Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu Çocukların D Vitamin Düzeyleri
Büşra Akyol1, Elvan Yılmaz Akyüz2
1SBÜ, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul

[DP03]
Ergen Diyabetlinin Erişkin Döneme Geçişinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar Ve Kaygı Durumları
Nurdan Yıldırım1, Nermin Olgun2
1Dr Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Bölümü, Altındağ, Ankara
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Gaziantep

[DP04]
Kötü Kontrollü Diyabetin Ciddi Komplikasyonu; Mauriac Sendromu
Özlem Kara1, Hanife Ayşegül Otuzbir2, Kader Altunal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Bursa

[DP05]
Mülteci mi? Göçmen mi? Sığınmacı mı? Çocuk ve Birde Diyabetli İse?
Nurdan Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hast EAH

[DP06]
Tip 1 Diyabet Tanısı Alan Olgularımızda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Aslıhan Araslı Yılmaz1, Gökçe Kaş2, Nurdan Yıldırım1, Sevim Koçak1, Şenay Savaş Erdeve1, Semra Çetinkaya1, Zehra Aycan1
1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Pediatri Kliniği, Ankara

[DP07]
Tip 1 Diyabetli Çocuk Ebeveynlerinde Hipoglisemi Korkusunun Değerlendirilmesi
Serra Muradoğlu, Gül Mutlu, Tuğba Gökçe, Gizem Bayrakçı, Şükrü Hatun
Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, İstanbul

[DP08]
Yeniden Yüzleştiğimiz Nadir Bir Tip 1 Diyabet Komplikasyonu:Mauriac Sendromu ve Göçmen Diyabetler
Aslıhan Araslı Yılmaz, Nurdan Yıldırım, Semra Çetinkaya, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan
T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk Endokrinoloji Kliniği,Ankara

[DP09]
Tip 1 Diyabetli Hastaların İzlemde Diyabetik Ketoasidozla Başvuru Nedenleri
Şebnem Ercan, Rukiye Bozbulut, Esra Döğer, Şebnem Soysal Acar, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan, Peyami Cinaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji BD

[DP10]
Diyabetli Kardeş Vakaların Tanı, Laboratuvar, Sosyodemografik ve İzlem Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
İrem Turgay Yamur, Şervan Özalkak, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[DP11]
T1DM’li Çocuklarda Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler
Filiz Arıcan1, Nurten Variyenli1, Selim Kurtoğlu2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniği, Kayseri
2Memorial Kayseri Hastanesi,Kayseri

[DP12]
Diyetisyen Merkezli Çocuk Obezite Programının Etkileri
Tuğba Gökçe, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu, Ekin Deniz Aksu, Serra Muradoğlu, Gizem Bayrakçı, Şükrü Hatun
Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

[DP13]
İnsülin Pompası Çocuk Ve Ergenlerde Vücut Tartısını Arttırıyor mu? Tek Merkez Deneyimi
Figen Akçalı1, İlknur Arslanoğlu2, Şengül Cangür3, Sevda Çam2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Düzce
13:45 - 15:15 Ortak Oturum 2:
2018 Yılında Dünyada Popülerleşen
Beslenme Modelleri ve Tip 1 DM
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Korcan Demir
Prof. Dr. Hülya Gökmen
  Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine
Etkileri
Doç. Dr. Alev Keser
  Düşük Karbonhidrat İçeren Diyetler ve Tip 1
Diyabet
Uz. Dyt. Rukiye Bozbulut
  Mikrobiyata ve Tip 1 DM Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
15:15 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Diyabet Ekibi Sözel Bildiriler
[DS01]
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Ergenlerde Sanatla Terapi Tekniklerinin Depresyon, Anksiyete Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi:Bir Ön Çalışma
Elife Başlı1, Sevgi Özmen2, Esra Demirci2, Mustafa Kendirci3
1Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi BD
3Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji BD

[DS02]
Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı’nın Metabolik Kontrol Üzerine Etkileri
Gizem Bayrakçı1, Tuğba Gökçe1, Serra Küpçüoğlu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Şükrü Hatun1
1Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

[DS03]
Dezavantajlı Diyabetliler Sanıldığından Fazla Mı? Tedaviyi Olumsuz Etkileyebilecek Öznel Durumların Bir Çocuk Diyabet Merkezinde İzlenen Hastalar Arasındaki Sıklığı
Gülşen Aytar1, İlknur Arslanoğlu2, Figen Akçalı1
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Düzce

[DS04]
Süt Çocuğu Diyabet Deneyimlerimiz
Elvan Bayramoğlu, Servet Yel, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Erdal Kurnaz, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara

[DS05]
Diyabetli Öğrencilerin Akranlarının Diyabet Hakkındaki Bilgilerinin, Tutumlarının ve Diyabet Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hülya Koçyiğit Emek1, Songül Arslan2
1Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanes
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ruveyde Bundak
Hem. Ebru Ercanlı Ağdaş
16:00 - 17:30 Ortak Oturum 3
Tip 1 DM ve Yaşam
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
Psk. Derya Toparlak
  Diyabetli Bireylerin Engellilik Haklarının
İşlevselliği/Merkezi Sistem Sınavları-Engellilik
Yüzdelerinin İleriki Yaşamlarına Etkileri
Sos. Hizm. Uzm. Gülşen Aytar
  Tip 1 Diyabetli Olgularda Davranış Değişikliği
Nasıl Yaratılabilir (Yani Herşeyi Bilen Ama
Uygulamayan Çocuğa Nasıl Uygulatılabilinir)
Doç. Dr. Şebnem Soysal
  Unutulan Tedavi Hedefi: Yaşam Kalitesi Doç. Dr. Çağrı Çövener
17:30 - 18:00

Ortak Oturum 4

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Günöz
  Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Klavuzu Prof. Dr. Şükrü Hatun

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA | IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 1. GÜN
08:45 - 09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİNDE GENETİK
09:00 - 09:30 Endokrinolojide Temel Genetik Kavramlar
Doç. Dr. Samim Özen
09:30 - 10:00 Endokrinolojide Ne Zaman Genetik Test İstenmeli, Hangi Sırayla İstenmeli ve Nasıl Yorumlanmalı?
Doç. Dr. Samim Özen
BÜYÜME
10:00 - 10:30 Kısa Boy: Normal mi, Patolojik mi?
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
10:30 - 11:00 Büyüme Hormonu Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
11:00 - 11:15 Kahve Arası
PUBERTE
11:15 - 11:45 Normal Puberte: Fizyoloji ve Klinik
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
11:45 - 12:15 Erken Puberte: Hangisini Durduralım?
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
12:15 - 12:45 Geç Puberte: Yapısal Gecikme mi, Hipogonadizm mi?
Prof. Dr. Gülay Karagüzel
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
ADRENAL VE CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI
14:00 - 14:45 46,XX Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım
Doç. Dr. Tülay Güran
14:45 - 15:30 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Zehra Aycan
15:30 - 15:45 Kahve Arası
TİROİD
15:45 - 16:15 Yüksek Neonatal TSH: Nasıl Yönetelim?
Prof. Dr. Cengiz Kara
16:15 - 16:45 Hipotiroidi
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
16:45 - 17:15 Hipertiroidi
Prof. Dr. Murat Aydın

18 NİSAN 2018, ÇARSAMBA  |  İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI KURSU - 1. GÜN

18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA  |  İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI KURSU - 1. GÜN
08:15 - 08:30 Açılış
08:30 - 09:15 Boy Kısalığına Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Serap Turan
09:15 - 10:00 Orantısız Boy Kısalığına Genel Yaklaşım
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:00 Radyolojik Değerlendirmede Genel Prensipler
Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı
11:00 - 11:45 Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-I
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
11:45 - 12:30 Kemik Mineral Dansite Düşüklüğü ile Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Prof. Dr. Serap Turan
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-II
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
14:15 - 15:00 Kemik Mineral Dansite Yüksekliği ile Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Prof. Dr. Serap Turan
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:15 Multipl Dislokasyon İle Karakterize İskeletin Genetik Hastalıkları
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
16:15 - 17:15 Bilinmeyen Vakalar
Prof. Dr. Serap Turan
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı
17:15 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 2. GÜN

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE  |  XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 2. GÜN
08:30 - 12:00 KURS 1
Diyetisyen Kursu

Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları
Doç. Dr. Dyt. Alev Keser
Uz. Dyt. Beyza Eliuz
Uz. Dyt. Nüket Ünsal
KURS 2
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Yaş Gruplarına
Göre Diyabet Eğitimi Nasıl Olmalı

Diyabet hemşire yaşı 2 yıl ve daha az olanların katılımı zorunludur
Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt .Tuğba Gökçe
Hem. Gizem Bayrakçı
KURS 3
İnsülin İnfüzyon Pompa Kursu Uygulaması - 15 kişi

Prof. Dr. Firdevs Baş
Prof. Dr. Damla Gökşen
Hem. Saliha Yılmaz
Hem. Günay Demir
KURS 4
Olgu Örnekleri ile Yeni Diyabet Teknolojilerinin Kullanımı
Doç. Dr. Samim Özen
12:00 - 12:30 Biyobenzer İnsülinler
Doç. Dr. Erdal Eren
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

19 NİSAN 2018, PERŞEMBE  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 2. GÜN

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE  |  IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 2. GÜN
KEMİK METABOLİZMASI VE RAŞİTİZM
09:00 - 09:30 Hipokalsemi
Prof. Dr. Yaşar Cesur
09:30 - 10:00 Hiperkalsemi
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
10:00 - 10:30 Raşitizm: Nutrisyonel mi, Genetik mi??
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
10.30 - 10.45 Kahve Arası
ENDOKRİN ACİLLER VE YÖNETİMİ
10:45 - 11:15 Diyabet Ketoasidozu
Prof. Dr. Şükrü Hatun
11:15 - 11:45 Adrenal Kriz
Doç. Dr. Korcan Demir
11:45 - 12:15 Hipogliseimi
Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
12:15 - 12:30 Kapanış ve Değerlendirme
Prof. Dr. Cengiz Kara

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin kongre web sitesi www.upek2018.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 28 ŞUBAT 2018

Posterler 19 Nisan 2018 saat 09:00 itibariyle Poster Alanı’na asılabilecektir.
Düzenli olarak güncellenen kongre programını web sayfamızdan izleyebilirsiniz.
* Kongrede sunulmayan bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

POSTER HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI
 • Poster boyutu 70 (yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır. En az iki metre mesafeden okunabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 28 ŞUBAT 2018

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT
15 Ocak 2018 ve Öncesi
GEÇ KAYIT
15 Ocak 2018 ve Sonrası
UZMAN 650 ₺ 750 ₺
ASİSTAN 550 ₺ 600 ₺
HEMŞİRE / DİYETİSYEN 550 ₺ 600 ₺
FİRMA YETKİLİSİ 500 ₺ 550 ₺
KONGRE REFAKATÇİ 300 ₺ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu)
300 ₺ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu)
200 ₺ 250 ₺
  UZMAN ASİSTAN / HEMŞİRE
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ 150 ₺ 100 ₺

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre cep program kitapçıgı
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
* Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapabileceklerdir.

Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.


KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CORNELIA DIAMOND OTEL 15 Ocak 2018 ve Öncesi 15 Ocak 2018 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 460 € 560 €
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 310 € 380 €
 • Otele giriş 19 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 22 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 3 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Bilimsel program aralarındaki ikramlara katılım
 • Konaklama otellerinden kendi imkanları ile oda rezervasyonu yaptıran misafirlerimizden konaklama yaptıkları süre kadar DIŞ KATILIM ücreti alınacaktır.
Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.


KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ

CORNELIA DIAMOND OTEL 15 Ocak 2018 ve Öncesi 15 Ocak 2018 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 300 € 385 €
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 210 € 245 €

 • Otele giriş 17 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 19 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • İskeletin Genetik Hastalıkları Kursu'na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.
 • Konaklama otellerinden kendi imkanları ile oda rezervasyonu yaptıran misafirlerimizden konaklama yaptıkları süre kadar DIŞ KATILIM ücreti alınacaktır.

Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.
* Kurs kayıt ve konaklaması alan bir kişinin kongre konaklaması alabilmesi için kongre kayıdı yaptırmış olması gerekmektedir.


DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 70 € (Günübirlik katılımcılar için geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Cornelia Diamond Otel’in "Her Şey Dahil" konseptinde çalısması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Cornelia Diamond Otel'de verilecek olan öğle yemeği dahildir (17-18-19-20-21 Nisan 2018 tarihlerinde geçerlidir). Kongre merkezinde alınacak akşam yemeği dahil değildir.
 • Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapılabileceklerdir.
Dış Katılım kayıt fiyatına % 18 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak basvuru yapılması gerekmektedir.
 • 28 Ocak 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 14 Şubat 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.


TRANSFER ÜCRETLERİ

OTOBÜS ÜCRETİ (ÇİFT YÖN) 80 €
ÖZEL ARAÇ (ÇİFT YÖN) 100 €

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretler kongre tarihlerini kapsamaktadır. Kongre tarihleri dışında olan transferler için tek yön 60 € ‘dur.
 • Transfer isteklerinin en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
Transfer ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Transfer ücreti ödenmemiş hekimlerin transferi tarafımızdan gerçekleştirilmeyecek olup, mevcut araç planlaması dışında havaalanı transferinden yararlanmak isteyen misafirlerimize özel transfer fiyatı uygulanacaktır. Bu şekilde havaalanı transferi kullanan tüm hekim ve firma yetkilileri bu koşulu kabul etmiş sayılacak ve transfer ücreti bütçelenecektir.

Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: SİMKON TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
Banka Adı: FİNANSBANK
Şube Adı: CAPITOL ALTUNİZADE
Şube Kodu: 1056
SWIFT CODE: FNNBTRIS
TL IBAN: TR92 0011 1000 0000 0011 6131 47
USD IBAN: TR96 0011 1000 0000 0011 6131 72
EURO IBAN: TR42 0011 1000 0000 0011 6131 74

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 461 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 461 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

  Fax: 0216 580 90 90  |  E-mail: info@upek2018.orgKONGRE SEKRETARYASI

   Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
   Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt. No:21 Fındıkzade / İstanbul
   info@upek2018.org
   www.cocukendokrindiyabet.org

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi 34758 Ataşehir / İstanbul
   +90(216) 580 90 00 Pbx
   info@upek2018.org
   www.symcon.com.tr


Sunulmayan bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.
Kongre sırasında sınav yapılacaktır. Katılmak isteyenler erdalince86@gmail.com ‘a başvurularını yapabilirler.